תנאי השימוש באתר

1. הגדרות
בתקנון זה:
1.1."סטארקפס" – חברת סמארט מרקטניג בע"מ, מפעילת אתר starcaps.co.il 
1.2. "חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו.


2. כללי
2.1.    אתר זה מיועד למסירת מידע אודות מוצרים, למסירת הודעות ועדכונים ללקוחות ולקהל הרחב, להרשמה למועדון הלקוחות, ולביצוע רכישה של מוצרים שונים באמצעות האינטרנט. 
2.2.    תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר יחיד, אולם הכוונה היא לשני המינים כאחד. 
2.3.    סטארקפס רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת תנאי הרכישה של מוצריה, וכל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו. 


 3. קניין רוחני
אתר זה מכיל קניין רוחני של סטארקפס. אין להעתיק מתוך האתר תוכן


 4. סודיות ופרטיות 
כללי סודיות ופרטיות מפורטים בעמוד "תנאי השימוש"  שבאתר החברה.


 5. מדיניות מכירת מוצרים
 5.1.    סטארקפס מוכרת את מוצרי האתר אך ורק לחברים במועדון הלקוחות שלה. לפיכך רכישה תתאפשר רק לאחר הצטרפות למועדון הלקוחות. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות דרך האתר
5.2.    סטארקפס תהיה רשאית לסרב לבצע הזמנה אם המוצרים נשוא ההזמנה מיועדים למכירה חוזרת ללקוחות.
5.3.    סטארקפס תהיה רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח יחיד, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.4.    אספקתו של כל מוצר ממגוון המוצרים המוצע למכירה על ידי סטארקפס מותנית בזמינותו של המוצר בעת ביצוע ההזמנה. 


 6. ביצוע הזמנות
6.1.    הזמנת מוצרים תיעשה באמצעות הליך הזמנה ממוחשב שאותו ניתן לבצע באתר או בהזמנה טלפונית  052-5080423. התשלום עבור הזמנה באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון אפשרי באמצעות כרטיסי אשראי, Paypal  או כרטיסי חיוב.
6.2.    כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. סטארקפס תהיה רשאית לשנות בכל עת את מחירי המוצרים שלה, ושינויים כאמור יחול החל מיום פרסומם, או ממועד אחר כפי שסטארקפס תודיע.
6.3.    הזמנה תחשב כהזמנה מחייבת רק לאחר שניתן אישור של ההזמנה על ידי סטארקפס בגמר הליך ההזמנה. 
6.4.    מוצרים שהוזמנו ימסרו ללקוח באמצעות שליח לכתובת המסירה שאותה הלקוח ציין בהליך ההזמנה, בכפוף לאמור בסעיף 7.1, או באמצעות הסדרי מסירה אחרים שיקבעו מזמן לזמן על ידי סטארקפס. הלקוח יהיה אחראי לכך שבכתובת המסירה שצויינה בהליך ההזמנה יהיה אדם שיוכל לקבל את המשלוח. במעמד קבלת הקפסולות.
6.5.    עבור משלוח המוצרים יחוייב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לתעריפים שיקבעו על ידי סטארקפס מעת לעת.


7. מועדי אספקה
7.1.    משלוח מוצרים אל הלקוחות נעשה אל מקומות שנמצאים באיזורי הכיסוי של שירותי השליחים של סטארקפס בלבד. 
7.2.    לפי מדיניות האספקה של סטארקפס מוצרים שהוזמנו אמורים להמסר ללקוחות בתוך שלושה עד שבעה ימי עסקים מהיום שלמחרת מועד ההזמנה. מובהר עם זאת שמועד מסירת ההזמנות תלוי בפעולתו של ספק חיצוני, ולפיכך מדיניות האספקה של סטארקפס אינה מהווה התחייבות של סטארקפס. כמו כן, בישובים שמרוחקים ממרכזים עירוניים וכן באזורים שמחוץ לתחומי הקו הירוק, מועדי האספקה עשויים להיות תלויים בפריסה הגיאוגרפית ובכיסוי של ספקי שירותי השליחים של סטארקפס. בנוסף לכך, מועדי המסירה האמורים מתייחסים למצבי שגרה. יתכנו עיכובים במועדי המסירה עקב שינויים במצב הבטחוני או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה. 
7.3.    סטארקפס לא תשא באחריות כלשהי במקרה שבו המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שחלפו למעלה משני ימי עסקים לאחר יום ביצוע ההזמנה והלקוח לא יהיה זכאי לסעד או לפיצוי כלשהו בשל כך. אולם אם מוצר שהוזמן לא סופק בתוך חמישה ימי עסקים מהיום שלמחרת מועד ההזמנה, הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה ובמקרה זה חיובו בגין ההזמנה יבוטל.


 8. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות
8.1 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרים מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מקבלת המוצרים.
8.2 ביטול העסקה ייעשה באחת מהדרכים הבאות: פניה בעל פה לטלפון מס'  052-5080423, או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
8.3 בהודעת הביטול יש לפרט את שם הלקוח ומספר תעודת הזיהוי שלו, ובהודעה בעל פה יש למסור גם את מספר הטלפון שבאמצעותו הלקוח מזוהה ברישומי החברה.
8.4 אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל את העסקה מיום ביצוע הרכישה ועד ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר.
8.5 במקרה של ביטול כאמור הלקוח יחוייב לשלם לחברה סך 100 ₪ או 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מבין השניים.
8.6 ביטול העסקה בעסקה פרונטלית, מותנה בהחזרת המוצר מבלי שהוא נפגם ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.
9. בירורים ופניות בנושאי שירות

 

סודיות ופרטיות בפלטפורמת starcaps.co.il (להלן "האתר")

1. ההרשמה לאתר וכן כל משא ומתן או התעניינות ברכישת מוצרים עשויים להיות כרוכים במסירה של פרטים אישיים, ובכלל זה שם מלא, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלה מהווה הסכמה של המשתמש לקבל מאתר זה הודעות, מסרים שיווקיים ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים לטלפון הנייד או בדרך דיגיטלית אחרת.

 

2. הנהלת האתר לא תעשה שימוש מסחרי בפרטים שיימסרו לה על ידי לקוחות או על ידי מי שנכנס לאתר והיא תנהג בפרטים אלה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע, אולם חלק מהשירותים המוצעים באתר לא יהיו זמינים ללא מסירת מידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע  אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות מייל: info@starcaps.co.il בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

3. הנהלת האתר נוקטת בכל האמצעים הסבירים, כפי שהיא מוצאת לנכון, על מנת לשמר את בטיחות הגישה לאתר. מובהר עם זאת, כי הסיכון הכרוך בשימוש באתר מוטל על הנכנסים אליו והנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תקלה בתעבורה של נתוני התקשורת ולכל דליפה של מידע עקב מעשה זדון או רשלנות של צד שלישי כלשהו, או עקב פריצה לאתר, אלא אם הדבר נגרם כתוצאה מרשלנותה של הנהלת האתר.

 

4. קיימת אפשרות שבאתר ישולבו קישורים לאתרים אחרים או קישורי-על (היפר קישורים) לאתרים אחרים, וכן הודעות שוליים (באנרים) שמכילות קישורים לאתרים אחרים. השימוש בקישורים אלה נעשה על אחריות המשתמש בלבד ועל סיכונו, הנהלת האתר לא תישא בשום אחריות לכל נזק או פגיעה אחרת שתגרם למשתמש עקב השימוש בקישורים אלה והכניסה לאתרים שאליהם הם מקשרים.

5. על מנת לשפר את התוכן באתר, להתאימו לצורכי המבקרים בו, ועל מנת להתאים למשתמשים מסרים ותכנים פרסומיים,  אתר זה עשוי להשתמש בטכנולוגיית מעקב על מנת לאסוף מידע באופן בלתי מזהה, כגון סוגי דפדפנים, מערכות הפעלה, זמן גישה לאתרים וכיוצא באלה. טכנולוגיית מעקב זו עשויה להכיל קבצי מידע שנשלחים לדפדפנים ונשמרים על גבי כונן המחשב של המשתמש ("קוקיז"), אולם זאת מבלי לאפשר לזהות את המשתמש.

כמו כן, אתר זה עשוי לעשות שימוש בפעולות תיעוד שונות שמאפשרות לתעד הקשות עכבר, תנועות עכבר, גלילת עמודים והקלדת טקסט לתוך טפסים מקוונים. המידע שייאסף בדרך זו אינו כולל פרטים בנקאיים או כל מידע אישי רגיש אחר. המידע שייאסף בפעולות אלה ישמש לשיפור הנגישות והשימוש באתר שלנו. המידע שייאסף ישמר לצורך איסוף וניתוח סטטיסטיים, והוא לא יועבר לשום גורם אחר.

6. לתגובות, שאלות, בירורים והצעות בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר זה הנכם יכולים ליצור קשר באמצעות טלפון: 052-5080423

 

פרטים נוספים על מדיניות הפרטיות שלנו:

מדוע אתר זה אוסף  נתונים אישיים וכיצד נעשה בהם שימוש?

 

אתר זה אוסף נתונים אישיים ומשתמש בהם אך ורק למטרה שלשמה הם נמסרו. הנהלת האתר עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות הבאות, כולן או חלקן:

 

טיפול בהזמנות – על מנת לטפל בהזמנות שלך ולבצען וכדי ליידע אותך לגבי מצב ההזמנות שלך. לידיעתך, קיימים אתרי מסחר אלקטרוני שמוכרים מוצרים זהים לאלו שנמכרים באתר זה, אולם הם אינם נשלטים או מופעלים על ידי אתר זה. אנו ממליצים בפניך לקרוא את תנאי המדיניות של אותם אתרים, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם, לפני שתבצע/י רכישה כלשהי באתרים אלה.

 

ניהול חשבון לקוח – על מנת ליצור עבורך חשבון לקוח אצלנו ולנהלו, וכדי לבצע פעולות מסויימות כגון תכניות נאמנות לקוח או תכניות פרסים  המקושרות לחשבונך.

 

שירות ללקוח – על מנת לספק לך שירות לקוח, ובכלל זה תשובה לפניותיך, תלונות, ומשובים כלליים על מוצרינו. השירות ללקוח עשוי להנתן בצורות תקשורת שונות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מכתבים, טלפון או שימוש בתכונית ("פיצ'ר") של שיחה אינטרנטית מקוונת ("צ'אט").

 

תקשורת פעילה עם לקוחות – על מנת לערב אותך באופן פעיל יותר במוצרים ובשירותים שלנו. לצורך זה אנו עשויים להשתמש בתוכן שנוצר על ידי הלקוח או לפרסמו.

 

התאמה אישית – הנהלת האתר עשויה לשלב נתונים אישיים שלך שנאספו ממקור אחד (כמו למשל אתר אינטרנט) עם נתונים שנאספו ממקור אחר (כמו למשל התרחשות שמחוץ לרשת). אמצעי זה יקנה לחברה תפישת לקוח שלמה יותר, שתאפשר לנו לתת לך שירות משופר שיותאם יותר לצרכיך, והוא יופעל בין השאר בהקשר לעניינים הבאים:

 

אתרי אינטרנט – כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך ולהתאימה לצרכיך, תוך שימוש במידע הכולל בין השאר נתוני כניסה לחשבון, נתונים טכניים של המחשב, ו/או נתוני גלישה קודמים.

 

מוצרים – כדי לשפר את תמהיל מוצרי האתר, להתאימם לצרכיך וליצור רעיונות חדשים למוצרים. בהקשר זה יכללו נתונים דמוגרפיים, נתונים על מאפייני לקוח ומשובים של לקוחות, וכן

 

פרסום המבוסס על תחומי ענין – כדי למסור לך פרסומים המותאמים לתחומי הענין שלך. דרך אחת שבה הנהלת האתר עושה זאת היא להתאים פעילויות או מידע שנאסף באתר עם נתונים שלך שנאספו מאתרים של צדדים שלישיים (משמע, התאמת מידע). סוג זה של פרסום ידוע גם כ"פרסום מבוסס התנהגות רשת" או "פרסום ממוקד". התאמה אישית זאת מבוצעת על ידי קבצי "קוקיז" או טכנולוגיות דומות.

 

מסרים שיווקיים -  כדי למסור לך מסרים שיוקיים במקרים שבהם הסכמת לקבלם (לרבות מידע אודות מוצרים ושירותים, תחרויות ומבצעי קידום מכירות). מסרים אלה יכולים להמסר באמצעים אלקטרוניים (כמו למשל הודעות טקסט, דואר אלקטרוני ופרסום מקוון) ובאמצעות הדואר.

 

אם הסכמת לקבל הודעות טקסט, תחול עליהן המדיניות של ספק שירותי הטלפון הניד שלך, שעשוי לחייב בגינה בתשלום.

שילוב תכוניות ("פיצ'רים") חברתיות – כדי להציע לך מספר תכוניות חברתיות, לרבות אלה שלהלן:

 

תכוניות של קהילות מקוונות באתר

 

כשהנך מבקר באתר שבו משולבת תכונית של קהילה ואגב כך הנך מעלה או משתף מתכונים, תמונות, סרטים, עבודות אמנות או תוכן אחר, הנהלת האתר עשויה להשתמש או להציג את הנתונים האישיים שהנך משתף באתרים אלה.

 

 קשרים חברתיים עם צד שלישי 

 

אתר זה עשוי להשתמש בנתונים האישיים שלך כאשר הנך משתמש בתכוניות של קשרים חברתיים עם צדדים שלישיים, כגון "פייסבוק קונקט" או "פייסבוק לייק". תכוניות אלה עשויות להיות משולבות באתר לצרכים שונים כגון העברת תכנים ומתן אפשרות שתשתף תכנים עם חבריך.

 

אם תעשה שימוש בתכוניות אלה, האתר עשוי לקבל נתונים אישיים שלך מהמידע שנובע מהקשרים החברתיים שלך. תוכל לדעת יותר כיצד תכוניות אלה פועלות ועל נתוני הפרופיל שלך שהאתר עשוי להשיג, בביקור באתר הרלוונטי של הרשת החברתית של הצד השלישי.

מטרות מסוימות אחרות

אנו עשויים לעשות שימוש בנתונים האישיים שלך למטרות עסקיות מסויימות אחרות, לרבות כדי לנהל פעילות יומיומית ולמטרות אבטחה של האתר, לבצע מחקרים דמוגרפיים וליצור איתך קשר למטרות מחקרי צרכנים.

 2. מידע מרשתות חברתיות, שמיידע את הלקוחות על אפשרויות השימוש במידע זה על ידי האתר; וכן

 3. התאמה אישית, שתיידע את הלקוחות שהאתר עשוי להשתמש בנתונים האישיים שלהם על מנת למסור להם פרסום ייעודי ממוקד, במו במקרה של קהל מאזינים. הסעיפים יכללו את המטרה שמאפשרת להנהלת האתר להתאים את הפעילות או את המידע שנאסף באתר עם מידע שנאסף על הלקוח באתרים של צד שלישי (משמע, התאמת מידע)

מדיניות פרטיות

יבוא-מקביל.png

לעדכונים אודות מבצעים והטבות הצטרפו למועדון

אתר זה מוכר את מוצרי "סטארבקס" ביבוא מקביל ואיננו משמש כנציגות רשמית של המותג בישראל